CO2-neutrale prints

Bij de productie van drukwerk heb je een drukpers, inkt en papier nodig, veel papier. Simpel gesteld zijn dat de drie ingrediënten om drukwerk te produceren. Als je dan de ambitie hebt, zoals De Gele Knapzak om CO2-neutrale prints te leveren, dan komt daar nogal wat bij kijken. Want er is een enorm verschil tussen CO2-neutraal drukken en CO2-neutraal drukwerk! Ik leg je graag uit hoe het allemaal werkt.

Waarom CO2-neutraal drukwerk?

Laten we beginnen bij het begin. Bij alles wat we doen zorgen we voor uitstoot van het broeikasgas CO2. Als je met de bus reist, als je stofzuigt, het licht aan doet én als je kaartjes, posters of boeken koopt. Broeikasgassen, zoals CO2 zorgen voor de opwarming van de aarde. Als we met zijn allen de uitstoot van die broeikasgassen niet verminderen dan warmt de aarde verder op en dat heeft zeer grote gevolgen voor ons klimaat, onze natuur én uiteraard onze gezondheid. Het is dus tijd dat we er iets aan doen.

Eerst uitstoot voorkomen, dan pas compenseren

Je kan helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. De makkelijkste stappen zijn minder met de auto reizen of de kachel een graadje lager zetten. Hierdoor zorg je ervoor dat er veel minder CO2 vrijkomt. Uitstoot die je moeilijker of niet kan terugbrengen kan je compenseren door bijvoorbeeld een boom te planten. Zo werkt het ook bij de drukker waarmee De Gele Knapzak samenwerkt. Ze hebben hun – dus onze –  CO2-uitstoot enorm teruggedrongen en het deel wat ze niet kunnen voorkomen compenseren ze met het planten van nieuwe bomen.

Certificaat-Groenprint

Wat is klimaatcompensatie?

Klimaatcompensatie wil zeggen dat in ruil voor de CO2-uitstoot die je veroorzaakt op een andere plek minder CO2 wordt uitgestoten of dat er CO2 uit de lucht wordt gehaald. De makkelijkste manier om dat te doen is bomen planten.

Bomen halen van nature CO2 uit de lucht en zetten die CO2 om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De zuurstof die ze produceren stoten ze uit in de lucht. Veel CO2 die bomen opnemen slaan ze op om van te groeien. Zijn ze eenmaal uitgegroeid dan nemen ze geen CO2 meer op. Zolang ze leven houden ze de CO2 vast. Rotten ze weg of verbrand je ze, dan komt de CO2 weer vrij. Opslag van CO2 in bomen is dus tijdelijk en daarom zorgen veel initiatiefnemers die bomen planten om CO2 te compenseren, dat ze nieuwe bomen planten als de oorspronkelijke uitgegroeid zijn.

Een van die initiatiefnemers die zo werkt is Trees for All. Hier worden de bomen om jouw CO2-uitstoot te compenseren gekocht als je prints bij De Gele Knapzak besteld. Trees for All is de enige stichting in Nederland mét een CBF-keur waar compensatie mogelijk is in duurzame projecten. Zij planten voor ons bomen in duurzame projecten over de gehele wereld, waarbij juist de lokale bevolking profiteert. Want vooral de armste groepen in de wereld worden het hardst getroffen door klimaatverandering.

De Gele Knapzak besteld bij elke bestelling bij de drukkerij een extra boom zodat de bestelling niet CO2 neutraal is, maar positief!

100% gerecycled FSC-papier

Het is dus onmogelijk om te drukken zonder CO2-uitstoot. Er is altijd een vorm van compensatie nodig. Essentieel voor CO2-neutraal kwalitatief drukwerk tegen een zeer scherpe prijs is dus zo min mogelijk CO2-uitstoot veroorzaken. De drukkerij waarmee De Gele Knapzak samenwerkt is gecertificeerd door ClimateCalc. Maar de drukkerij zorgt maar voor 10% van de totale CO2-uitstoot bij de productie van drukwerk. De echte uitdaging ligt in het papier.

De prints van De Gele Knapzak worden gedrukt op PaperWise Earth Pact Natural of 100% gerecycled FSC papier. Het 100% gerecycled FSC-papier van Arjo Wiggens bespaart enorm op de uitstoot van CO2. Er wordt 2,5 keer minder water gebruikt voor de productie, 2,5 keer minder energie en mede hierdoor 38% minder CO2 uitgestoten. Dat in combinatie met de ClimateCalc milieucertificering van de drukkerij zorgt ervoor dat we precies weten hoeveel CO2 er vrijkomt als jouw kaartje wordt gedrukt. Op die manier weet de drukkerij hoeveel bomen ze moeten kopen per order om er voor te zorgen dat het drukwerk CO2-neutraal is.

FSC staat voor Forest Stewardship Council. Dit is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd, waarbij op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Oftewel er wordt zo gekapt dat het bos lange termijn behouden wordt.

PaperWise

Wat is er nog beter dan het recyclen van papier? Helemaal geen hout gebruiken voor papier. PaperWise geeft landafval een tweede leven. Bladeren en stengels die overblijven van de oogst worden normaal gesproken verbrand. Hierbij gaan grondstoffen verloren en komt er onnodig CO2 vrij. Door ze te gebruiken als grondstof voor papier en karton ontstaat PaperWise. Een houtvrije papiersoort welke geproduceerd wordt met heel weinig CO2 uitstoot.

Bij de verwerking van gewassen, zoals rijst, tarwe, gerst, koren, maïs, hennep en suikerriet blijft 80% van de plant in de vorm van stengels en bladeren (landbouwafval) onbenut. Wereldwijd komen er jaarlijks miljarden tonnen landbouwafval beschikbaar. Het overgrote deel wordt momenteel verbrand. In de westerse wereld gebeurt dit in biomassa centrales. In arme delen van de wereld worden deze reststromen in de openlucht verbrand. Hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren, komt onnodig CO2 vrij en ontstaat milieuvervuiling naar bodem en lucht (te hoge as concentraties en smogvorming). Honderden miljoenen kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden met een zeer laag inkomen ontvangen alleen inkomsten voor het voedsel wat aan de plant groeit, 20% van het gewas.

De Europese markt voor papier en karton heeft een omvang van meer dan € 100 miljard en neemt 20% van de wereldmarkt voor haar rekening. Momenteel wordt 50% gemaakt van bomen uit plantage bossen en 50% uit recycled papier. Jaarlijks neemt wereldwijd het natuurlijk bos arsenaal nog steeds met duizenden voetbalvelden af. Dit gaat ten koste van biodiversiteit, CO2-opslag en zuivere lucht. Bosbouw is een primaire grondstof met groeitijden van 10 tot 80 jaar. Landbouwafval is een secundaire grondstof en komt jaarlijks beschikbaar. Door landbouwafval in te zetten als grondstof voor papier en karton halen we voedsel en de grondstof voor papier en karton van dezelfde plant en hetzelfde stuk land. Dit is in ecologisch opzicht veel logischer en beter. Maar het biedt ons ook de mogelijkheid een systeem te organiseren waarbij de boer naast een vergoeding voor voedsel ook een vergoeding voor zijn landbouwafval kan krijgen.

Alle prints van De Gele Knapzak zijn gedrukt op PaperWise Earth Pact Natural of 100% gerecycled FSC papier!